تبلیغات
cяαzу єƖαƖє●‿● - My profile

cяαzу єƖαƖє●‿●

اِلــــآلِـــه(الهه)هســـتمグリンピース 見てね(^◇^)┛ 過去にも少し載せました 再度載せます ゴメンネ のデコメ絵文字

16 سـالمههグリンピース 見てね(^◇^)┛ 過去にも少し載せました 再度載せます ゴメンネ のデコメ絵文字

اســــ25ـــفــــنـــد ماهی هـــســـتـــمـグリンピース 見てね(^◇^)┛ 過去にも少し載せました 再度載せます ゴメンネ のデコメ絵文字

تــــــورکـــ میباشــــمグリンピース 見てね(^◇^)┛ 過去にも少し載せました 再度載せます ゴメンネ のデコメ絵文字

تـــورکی استانـــبــولی هم بلدمــــグリンピース 見てね(^◇^)┛ 過去にも少し載せました 再度載せます ゴメンネ のデコメ絵文字

عــــاشقه کره میباشـــــــمグリンピース 見てね(^◇^)┛ 過去にも少し載せました 再度載せます ゴメンネ のデコメ絵文字

اکســو الی نیز هستمグリンピース 見てね(^◇^)┛ 過去にも少し載せました 再度載せます ゴメンネ のデコメ絵文字

و همچنین کیونگســـــو لــــاور هستمグリンピース 見てね(^◇^)┛ 過去にも少し載せました 再度載せます ゴメンネ のデコメ絵文字

بــه هیچــ عنوان آهنگ های فارسی گـوش نمی دمグリンピース 見てね(^◇^)┛ 過去にも少し載せました 再度載せます ゴメンネ のデコメ絵文字

فقط آهنگـــای تـــرکی ، کـــره ای ،انگلیسی ،  از همه مهم تر پیــــنـــک فـــلویــد و آوریلグリンピース 見てね(^◇^)┛ 過去にも少し載せました 再度載せます ゴメンネ のデコメ絵文字

اصـــلـــیــــتم مشگین شـــــهری هسグリンピース 見てね(^◇^)┛ 過去にも少し載せました 再度載せます ゴメンネ のデコメ絵文字

جهت آشنایی با شهرم اینجا کلیک کنینグリンピース 見てね(^◇^)┛ 過去にも少し載せました 再度載せます ゴメンネ のデコメ絵文字

در تـــبریـــــز چـــشـــم بــه جــهـان گــشـودمــــグリンピース 見てね(^◇^)┛ 過去にも少し載せました 再度載せます ゴメンネ のデコメ絵文字

تبـــریـــز جــان مـــن استـــグリンピース 見てね(^◇^)┛ 過去にも少し載せました 再度載せます ゴメンネ のデコメ絵文字

از ایــنکـــه آذربــایجـــانی هستـــم افتـــخــار می کـــنـــمــグリンピース 見てね(^◇^)┛ 過去にも少し載せました 再度載せます ゴメンネ のデコメ絵文字

ســاکنــ اردبـــیـــل هستمـグリンピース 見てね(^◇^)┛ 過去にも少し載せました 再度載せます ゴメンネ のデコメ絵文字

رشتــــم تجـــربی میبـــاشــدグリンピース 見てね(^◇^)┛ 過去にも少し載せました 再度載せます ゴメンネ のデコメ絵文字

به حـــول و قـــوه الــهی انـــشاالــلـــه دکـــتـــر خــواهـــم شـــدグリンピース 見てね(^◇^)┛ 過去にも少し載せました 再度載せます ゴメンネ のデコメ絵文字

دو تــــا طـــوطـــی دارمـــ بــانـــام هــای بــو بــو و فـــیــندیخ(فندق)グリンピース 見てね(^◇^)┛ 過去にも少し載せました 再度載せます ゴメンネ のデコメ絵文字

جهت دیدن عکس هایشان اینجا کلیک فرماییدグリンピース 見てね(^◇^)┛ 過去にも少し載せました 再度載せます ゴメンネ のデコメ絵文字

(ریــدم درون نـــتـــــ عکس آپلود نمیشــود بعدا خواهــم گذاشــتـــ)

بسیـــار دوســـتــشــان میدارمـــグリンピース 見てね(^◇^)┛ 過去にも少し載せました 再度載せます ゴメンネ のデコメ絵文字

جــانـــم جــانشـــان بــند استـــグリンピース 見てね(^◇^)┛ 過去にも少し載せました 再度載せます ゴメンネ のデコメ絵文字

اگر صدایشــان را نشــنوم دِق خواهـــم کردグリンピース 見てね(^◇^)┛ 過去にも少し載せました 再度載せます ゴメンネ のデコメ絵文字

دیگر زیادی زر زدمــــ بـــایグリンピース 見てね(^◇^)┛ 過去にも少し載せました 再度載せます ゴメンネ のデコメ絵文字