تبلیغات
cяαzу єƖαƖє●‿●

cяαzу єƖαƖє●‿●

first read here
چهارشنبه 6 دی 1396 | 01:22 ب.ظ
(タイトルなし) の絵文字ســــلامـ دوستای مــاهـــمـ(タイトルなし) の絵文字

(タイトルなし) の絵文字من اِلـالـه(الهه) هستــم(タイトルなし) の絵文字

(タイトルなし) の絵文字نـی نـی کوچـولو هـا چون نمیتونن اسممو بگن بهم الاله Elaleمیگن(タイトルなし) の絵文字

動物*アニマル*かわいい*キュート*ゆるキャラ の絵文字بـه خـاط همین دوس دارمـ الاله صدام کنین(ای جــــوووون کشولوهاااا)動物*アニマル*かわいい*キュート*ゆるキャラ の絵文字

(タイトルなし) の絵文字لطفا بچه های بی جنبه و ضد حال نیان به وبه من -مرسی-اه(タイトルなし) の絵文字

動物*アニマル*かわいい*キュート*ゆるキャラ の絵文字16 ســـالـــمــه-دهـــمـــ تجــربـــی هــســتم動物*アニマル*かわいい*キュート*ゆるキャラ の絵文字

落書き*白黒*ゆるキャラ*かわいい*キュート*イラスト*お絵かき の絵文字خـآنوم دکتــر آینــده تــشــریفــ دارمـــ落書き*白黒*ゆるキャラ*かわいい*キュート*イラスト*お絵かき の絵文字

ピンクのクマさん の絵文字همینا دیــگهピンクのクマさん の絵文字

ピンクのクマさん の絵文字اگه میخـواین بیشـر بشناسـین مــنـــو بــاهــام فــرنــد بـشینピンクのクマさん の絵文字

(タイトルなし) の絵文字خب دیگه زیــاد زر زدمـــ بــای(タイトルなし) の絵文字

پــــروفـــایــلمـــ فعــــال هس   
اِلـالـه | cm`s()  


نیسدم
یکشنبه 1 بهمن 1396 | 09:50 ب.ظ


نامـــــــــوسن نیســـــــــدم حــــــال

می کـــنیــــــن؟

   
اِلـالـه | cm`s()  


my cute parrots
چهارشنبه 20 دی 1396 | 12:51 ب.ظ
خــــواســــمــــ پـــســتــــ بـــزارمــــــ

اما هـــــی تـــفکــر کــــردمـــــ هـــی تـــفـــکــــر کـردمــــــ

کـــع چیـــــــ پـســــــــتــــ کنــــــــم؟

بـــعــد کـــــلـی کـــــلـــنــجار رفـــــــتن

گفتـــــــم عکــــس طــــوطیــــــامــو بــــــــزارمــــ

عـــــــــاشـــــقشـــــــــونــــــــمــ

اسمــــــــ یکـــــیشــــ بـــُوبـــُو

اسمـــ اونـــــ یکـــــی فــــیـــنــدیـــخ(فندقـــ)

انقــــد نــازنننننننـ

از اونـــــــجــــایی کـــــع مـــن علــاقـه زیـــــادی به

حـــــیوانـــــات دارمــــــ

خیلــــــی تلاش کـــــــردم کع برام یا ســــــــگ بخرنـــــ

یا گــــــــربه یا خــــوکچه هندی یا همســــتر یا خـــــــرگوشــ

اما مـــــوافقتــــ چــنـــدانــــ نشــــــــد

در طـــــی عمـــلیـــــاتی تونســـــتمـــ راضـــیشون کنــــم

بــــــرامــــ طـــــوطـــــی بیـــارن

ایـــــــنـــمــ عکســـــشـــون   
اِلـالـه | cm`s()